Disclaimer


Disclaimer

Uw-rollator.nl (Onderdeel van De Verkoopfabriek B.V. - Kamer van Koophandel: 51722178), hierna te noemen Uw-rollator.nl, verleent u hierbij toegang tot www.uw-rollator.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Uw-rollator.nl behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Uw-rollator.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van De Verkoopfabriek.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Verkoopfabriek.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Uw-rollator.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Verkoopfabriek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uw-rollator.nl, haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uw-rollator.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password