De kosten voor een rollator worden niet gedekt door de zorgverzekering

Veel mensen gaan er ten onrechte van uit dat de aanschafkosten voor een rollator worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Voorheen was dit wel het geval, maar al sinds 2013 is dit hulpmiddel geschrapt uit de lijst van zorgkosten waarvoor een vergoeding uitgekeerd wordt. Reden: er komen steeds meer rollators en de kosten voor het aanschaffen ervan zijn relatief laag en bovendien doorgaans slechts één of enkele malen nodig.

Wat kost een rollator?

Rollators heb je in diverse prijsklassen. Al voor een bedrag rond honderd euro kun je een rollator kopen, maar je hebt ook exemplaren die enkele honderden euro’s kosten. De rollator wordt gezien als een eenvoudig loophulpmiddel dat relatief eenvoudig aan te schaffen is. Mede door de vergrijzing in Nederland zijn steeds meer rollators nodig. Dat heeft twee consequenties. De zorgkosten zouden flink stijgen als al die rollators geheel of gedeeltelijk vergoed zouden moeten worden. Tegelijk dalen de prijzen van rollators omdat ze massaler geproduceerd kunnen worden.

Uitzonderingen

In sommige gevallen wordt een rollator wél vanuit de zorgverzekering vergoed. Het gaat dan echter alleen om aangepaste exemplaren. Bijvoorbeeld voor iemand die de ziekte van Parkinson heeft. Iemand die lijdt aan deze aandoening, heeft niet veel met een eenvoudige rollator. In dat geval is een speciale rollator nodig en daarvoor krijg je dan, afhankelijk van jouw specifieke situatie, mogelijk wel een vergoeding. Vergelijk zorgverzekering in dit geval maar met een fonds dat alleen in specifieke situaties uitkeert. De standaard rollator niet, de aangepaste (en dus vaak duurdere) exemplaren wel.

Geen WMO-vergoeding

Ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt een rollator niet vergoed. Wel kun je vanuit die regeling aanspraak maken op een vergoeding voor bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel. Een rollator wordt gezien als een algemeen hulpmiddel, dat niet specifiek bedoeld is voor iemand met een bepaalde handicap. Iedereen kan een rollator aanschaffen en in dat kader kun je de rollator vergelijken met de wandelstok.

Waar moet je zijn voor welke vergoeding?

De wirwar aan regels in ons land maakt het er niet eenvoudiger op. Soms worden hulpmiddelen vergoed door de zorgverzekeraar, terwijl je voor andere hulpmiddelen naar de gemeente moet. Enkele voorbeelden: de zorgverzekering dekt kosten die gemaakt worden voor revalidatie en verpleging. Als je daarvoor langdurige bedrust nodig hebt en een verstelbaar bed of een speciaal matras moet aanschaffen, kun je de zorgverzekering hiervoor aanwenden. Gaat het echter om een hulpmiddel om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, dan moet je bij de gemeente zijn. Denk hierbij aan een rolstoel, een traplift of een elektrische deuropener.

Zorgverzekeringen vergelijken

Elk jaar komen de zorgverzekeraars in november met de nieuwe polisvoorwaarden voor het volgende jaar. Dat is een mooi moment om de polissen van diverse aanbieders met elkaar te vergelijken. Zowel in de polissen als in jouw eigen situatie kunnen dingen veranderen. Het is dan zaak om te checken of de zorgverzekering die je hebt nog wel voldoende aansluit bij jouw behoeften. De Consumentenbond helpt mensen op weg in dit proces. Je kunt via zorgverzekering kiezen Consumentenbond alles lezen over de mogelijkheden en ook direct zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Zo kun je voor jezelf een afweging maken of je nog goed verzekerd bent en of je niet meer betaalt dan nodig is.

Abonnement

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van hulpmiddelen via de WMO? Besef dan wel dat het hier niet gaat om een volledige vergoeding van de te maken kosten. Het WMO-stelsel is gebaseerd op een abonnementsprijs. Je betaalt dus gedurende een vooraf vastgestelde periode altijd een vast maandelijks bedrag om er gebruik van te maken.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Uw-Rollator.nl
Logo
Shopping cart